Pietje Puk Haarzuilens

Kleinschalige kinderopvang bij u in de buurt
Kinderdagverblijf Pietje Puk is een kleinschalige opvang met een babygroep van 0-2 jaar en een Peutergroep van 2-4 jaar. Het is landelijk gelegen, net buiten het dorp Vleuten, aan de Haarijnseplas, te Haarzuilens.

We werken met vaste pedagogisch medewerksters op een groep, dit geeft continuïteit en een veilig, vertrouwd gevoel voor de kinderen en u als ouders/verzorgers. Op uw verzoek geven we u een persoonlijke rondleiding. Bij een eventuele plaatsing krijgt u tijdens een intakegesprek de mogelijkheid om uw wensen kenbaar te maken en denken we graag flexibel met u mee. Voorafgaand aan de plaatsing spreken we samen met u een wenperiode van twee ochtenden af.

We stimuleren de ontwikkeling van uw kind(eren) door variatie in activiteiten aan te bieden die gericht zijn op de grove motoriek (buiten spelen, voetballen, fietsen) en fijne motoriek (tekenen, plakken, puzzelen), denkvermogen, muziek, dans en gymmen. De locatie van Pietje Bell nodigt uit om met de kinderen de omgeving te ontdekken.

We kunnen lopend (met bolderwagens) bijvoorbeeld naar de kinderboerderij of kasteel de Haar in Haarzuilens. Van elk kind worden de ontwikkelingen geobserveerd en in een dagboek vastgelegd, een mooi document voor later!

Wij vinden het van groot belang dat u met een gerust gevoel naar uw werk, huis of studie kan en verwijzen in ons pedagogisch beleidsplan naar de persoonlijke benadering van elk kind, maar ook dat het onderdeel uitmaakt van een groep, waarin geleerd wordt om rekening met elkaar te houden en waar regels, normen en waarden gelden.

Door de kleinschaligheid proberen we een huiselijke sfeer te benaderen waarbij iedereen elkaar kent en er altijd ruimte is om evt broertjes/zusjes neefjes/nichtjes op de andere groep een kus te brengen!

Heeft u na het lezen en zien van onze website nog vragen? Bel of mail ons gerust!

INFO    TARIEVEN    AANMELDEN

Graag tot ziens bij Pietje Bell of Pietje Puk!

Met vriendelijke groet,
Alma Hensen

Oudercommissie Pietje Puk

In de oudercommissie zijn ouders uit zowel de baby- als peutergroep vertegenwoordigd.

kid2

Oudercommissievergaderingen vinden vier keer per jaar plaats. De oudercommissie heeft een adviserende rol ten aanzien van de algemene organisatie van het kinderdagverblijf en draagt zelf zorg voor haar nieuwe leden. Onderwerpen die o.a. aan bod komen; pedagogisch beleidsplan, tarieven, activiteiten en verdere zaken die op dat moment belangrijk zijn. Alma Hensen en een pvt-er (personeelsvertegenwoordiger) wonen deze vergaderingen bij. De oudercommissie vergaderingen zijn voor alle ouders toegankelijk. Van de vergaderingen worden notulen gemaakt en deze worden via email aan alle ouders toegezonden.

Het kinderdagverblijf is per 1 januari 2016 verplicht aangesloten bij de Geschillencommissie kinderopvang.

Email adres van de oudercommissie van Pietje Puk: pietjepukoudercommissie@gmail.com

Openingstijden

Wij zijn het gehele jaar op werkdagen geopend van 7.30 tot 18.30 uur

Uitgezonderd de zon- en feestdagen.