Pietje Puk Haarzuilens

Kleinschalige kinderopvang bij u in de buurt
Kinderdagverblijf Pietje Puk is een kleinschalige opvang met een babygroep van 0-2 jaar en een Peutergroep van 2-4 jaar. Het is landelijk gelegen, net buiten het dorp Vleuten, aan de Haarijnseplas, te Haarzuilens.

We werken met vaste pedagogisch medewerksters op een groep, dit geeft continuïteit en een veilig, vertrouwd gevoel voor de kinderen en u als ouders/verzorgers. Op uw verzoek geven we u een persoonlijke rondleiding. Bij een eventuele plaatsing krijgt u tijdens een intakegesprek de mogelijkheid om uw wensen kenbaar te maken en denken we graag flexibel met u mee. Voorafgaand aan de plaatsing spreken we samen met u een wenperiode van twee ochtenden af.

We stimuleren de ontwikkeling van uw kind(eren) door variatie in activiteiten aan te bieden die gericht zijn op de grove motoriek (buiten spelen, voetballen, fietsen) en fijne motoriek (tekenen, plakken, puzzelen), denkvermogen, muziek, dans en gymmen. De locatie van Pietje Bell nodigt uit om met de kinderen de omgeving te ontdekken.

We kunnen lopend (met bolderwagens) bijvoorbeeld naar de kinderboerderij of kasteel de Haar in Haarzuilens. Van elk kind worden de ontwikkelingen geobserveerd en in een dagboek vastgelegd, een mooi document voor later!

Wij vinden het van groot belang dat u met een gerust gevoel naar uw werk, huis of studie kan en verwijzen in ons pedagogisch beleidsplan naar de persoonlijke benadering van elk kind, maar ook dat het onderdeel uitmaakt van een groep, waarin geleerd wordt om rekening met elkaar te houden en waar regels, normen en waarden gelden.

Door de kleinschaligheid proberen we een huiselijke sfeer te benaderen waarbij iedereen elkaar kent en er altijd ruimte is om evt broertjes/zusjes neefjes/nichtjes op de andere groep een kus te brengen!

Heeft u na het lezen en zien van onze website nog vragen? Bel of mail ons gerust!

INFO    TARIEVEN    AANMELDEN

Graag tot ziens bij Pietje Bell of Pietje Puk!

Met vriendelijke groet,
Alma Hensen

Team Pietje Puk

Alma, eigenaresse sinds 1998
en pedagogisch coach

Kirsten
werkzaam sinds juni 2001

Nathalie
werkzaam sinds dec. 2014

Esmiranda
werkzaam sinds juli 2003

Marina
werkzaam sinds dec. 2005

Collinda
werkzaam sinds feb. 2009

Wendy
werkzaam sinds juni 2007

Claudia
werkzaam sinds juli 2007

Ester, pedagogisch coach
en beleidsmedewerkster
sinds okt. 2019

Anouschka
werkzaam sinds jan. 2020

Monique vd B
werkzaam sinds nov. 2020

Monique de B
werkzaam sinds jan. 2021

Oudercommissie Pietje Puk

De oudercommissie van Pietje Puk bestaat uit ouders uit zowel de baby- als peutergroep.

kid2

De oudercommissie behartigt de belangen van ouders met kinderen bij Pietje Puk. De commissie heeft een adviserende rol ten aanzien van de algemene organisatie. Onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn; het pedagogisch beleidsplan, tarieven, activiteiten en andere relevante zaken.

Oudercommissievergaderingen vinden minimaal vier keer per jaar plaats, waarvan twee algemene vergaderingen met Alma Hensen en een pedagogisch medewerkster. De algemene vergaderingen zijn voor alle ouders toegankelijk. Van de vergaderingen worden notulen gemaakt en deze worden via de ouderapp van Pietje Puk naar alle ouders verzonden.

Pietje Puk is aangesloten bij de Geschillencommissie kinderopvang en de oudercommissie bij Boink, de belangenvereniging van ouders in de kinderopvang. ( www.boink.nl )

De oudercommissie is te bereiken op: pietjepukoudercommissie@gmail.com

Openingstijden

Wij zijn het gehele jaar op werkdagen geopend van 7.30 tot 18.30 uur

Uitgezonderd de zon- en feestdagen.