Kinderopvang Alma Hensen

Kinderdagverblijf Pietje Bell en Pietje Puk

Even voorstellen

Alma Hensen - ruim 25 jaar ervaring in de kinderopvang

Wij stellen uw belangstelling voor Alma Hensen Kinderopvang zeer op prijs. Graag wil ik mij aan u voorstellen en het ontstaan van ons kinderdagverblijf nader toelichten. Mijn naam is Alma Sluijs. Sinds april 1992 ben ik werkzaam als zelfstandig onderneemster. De eerste negen jaar met Particulier Kraamzorgbureau “Alma Hensen”.
Vervolgens vanaf juni 1995 met kleinschalige Kinderopvang bij mij aan huis. Door de toenemende vraag naar opvang van kinderen groeide de kinderopvang al snel uit zijn jasje. In 1998 openden wij ons nieuwe kinderdagverblijf onder de naam “Pietje Bell” aan de Parkweg 2 Bis te Vleuten. Gezellig en landelijk gelegen. Begin juni 2001 is ons 2de kinderdagverblijf “Pietje Puk” geopend. Dit kinderdagverblijf is gevestigd aan de Thematerweg 16d te Haarzuilens. In de afgelopen 25 jaar is er veel in de kinderopvang veranderd maar de voldoening die het werken met kinderen mij geeft is gelukkig tijdloos gebleken!

Onze visie op de ontwikkeling van jonge kinderen

Wij gaan er van uit dat een kind een natuurlijke drang heeft om zich te ontwikkelen op zijn eigen manier en in zijn tempo. Hierbij heeft een kind soms hulp of stimulans van buitenaf nodig. Wij denken dat een kind zich optimaal kan ontwikkelen als er veiligheid, regelmaat en uitdaging is vóór het kind en vertrouwen ín het kind. Als dit er is zal een kind zich kunnen ontplooien en zullen de mogelijkheden die een kind in zich heeft tot uiting komen.

Persoonlijke app voor ouders

Wij maken gebruik van de Konnect App. Hiermee heeft iedere ouder persoonlijke toegang en inzicht in het wel en wee van hun kind(eren) tijdens het verblijf op het kinderdagverblijf.

Wij zijn ingeschreven bij het Landelijk Register Kinderopvang
Pietje Bell –  LRK nr. 141150841 – inspectierapport | Pietje Puk – LRK nr.  159392421 –  inspectierapport


Vacatures

Wij zijn op zoek naar een gediplomeerd pedagogisch medewerkster voor onze locatie Pietje Bell

We kijken uit naar jouw bericht!

Je kunt je cv mailen naar: info@almahensen.nl

De Kinderdagverblijven

Kinderopvang Pietje Bell en Pietje Puk
Pietje Bell en Pietje Puk zijn gehuisvest in een pand dat speciaal is verbouwd tot kinderdagverblijf en gelegen op privé terrein. Beiden locaties zijn landelijk gelegen en op loopafstand van kasteel de Haar. Een mooie omgeving waar kinderen heerlijk kunnen spelen en kennis kunnen maken met de natuur en de dieren in de buurt.
Wij beschikken over een buitenspeelplaats waar de kinderen zich heerlijk kunnen uitleven. De buitenspeelplaats grenst aan de hal van het kinderdagverblijf waardoor kinderen op een veilige manier naar buiten kunnen.

Babygroep

Kinderen van 8 weken tot 2 jaar

Het dagverblijf is ingedeeld in twee aparte groepsruimtes voor verschillende leeftijden. Er is een babygroep gericht op kinderen van 8 weken tot 2 jaar. Deze bestaat uit maximaal 13 baby’s bij Pietje Puk en 12 baby’s op Pietje Bell begeleid door drie leidsters. Op de woensdag en vrijdag zullen er twee leidsters aanwezig zijn op 8 kinderen.

De kinderen van deze leeftijd zijn flink aan het ontdekken. Wij proberen de kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling door o.a. het aanbieden van muziek, speelgoed voor grove- en fijne motoriek en een diversiteit aan voelbaar speelgoed.

Peutergroep

Kinderen van ±2 jaar t/m 4 jaar

De tweede ruimte wordt gebruik als peutergroep. Hier verblijven kinderen van ongeveer 2 t/m 4 jaar. Deze groep bestaat uit maximaal 16 peuters en er zijn minimaal twee leidsters aanwezig.  De inrichting is meer gericht op de fantasie en het nabootsen van rollen b.v. een keukentje, auto garage, poppen en verkleedkleren. Er wordt in de peutergroep veel op creatief gebied gedaan b.v. kleien, plakken, kleuren, sport & spel, zingen en dansen.

Kidsgroep - Kinderopvang Vleuten Haarzuilens

Informatie

Handig om te weten

Foto540-YROHCKXT[1]

Wennen
De wenperiode is bedoeld om het kind, de ouder(s) en de leidsters aan elkaar te laten wennen. Het kind en de ouder(s) kunnen wennen aan de groep en de leidsters hebben de gelegenheid om het kind te leren kennen. Kinderen worden langzaam vertrouwd gemaakt met het dagritme, de regels en gewoontes van de groep. Ouders kunnen de sfeer van de groep proeven en informatie krijgen over het pedagogische beleidsplan. Kinderen krijgen de ruimte om een plaats te vinden in de groep en een relatie op te bouwen met andere kinderen en met de leidsters. Alle emoties zijn mogelijk bij het wennen; het kind kan verdriet hebben wegens het afscheid, angst hebben voor de groep of juist enthousiast worden door de aanwezigheid van zoveel speelgoed en speelvriendjes.

Wennen vereist zorgvuldigheid omdat dit de basis legt voor het verdere verloop van de opvang. De duur van de wenperiode is afhankelijk van het kind maar om een begin te maken, starten we met twee wenochtenden. Het einde van de wenperiode hoeft nog niet te betekenen dat het kind zich helemaal op zijn gemak voelt in de groep. Het kind is pas gewend als het een plaats in de groep heeft.

Doorstromen
Als een kind overgaat naar een nieuwe groep, vindt opnieuw een wenperiode plaats voor kind en ouders. De leidsters spreken onderling af wanneer het kind twee ochtenden kan komen wennen. Dit wordt in overleg met de ouders besproken. De babyleidster brengt het kind naar de nieuwe groep en blijft er een tijdje bij. De leidsters besteden ook aandacht aan de ouders, zij moeten ten slotte ook vertrouwen krijgen in de nieuwe leidsters.

actief

Foto540-QSQOGOR8[1]

Foto540-QXXNEZSQ[1]

Gedurende de dag is er regelmatig tijd voor activiteiten zoals tekenen, voorlezen, plakken, zingen of dansen. Vaak worden deze activiteiten georganiseerd rond een bepaald thema waar we een periode mee werken. Meestal zijn dat de seizoenen en speciale feestdagen in een jaar. Er worden diverse activiteiten aangeboden, zowel op de groep gericht als individueel. Wij laten de kinderen de vrije keuze om aan een activiteit deel te nemen.

Activiteiten op de babygroep

De leidsters brengen op een actieve wijze afwisseling aan in het spel van de jongste baby’s; spelletjes met de leidsters, het aanbieden van ander speelgoed, of het kind ergens anders neerleggen/zetten bijv. op het speelkleed of in de box. Het spelmateriaal is om naar te kijken en te luisteren, in beweging te zetten, te betasten en te beproeven zoals rammelaars, activity-centers, babygym, knuffels, stapelbekers etc.

Tijdens verzorgende werkzaamheden kijkt de leidster naar het kind. Door te reageren op de baby en de baby op de leidster te laten reageren wordt het kind gestimuleerd tot communicatie. De leidsters praten tegen het kind en benoemen wat het kind ziet. Ook bootsen zij geluiden na die de baby maakt en zingen “samen liedjes”. Er wordt geknuffeld met de kinderen en van het verschonen en de fles geven wordt een gezellig onderonsje gemaakt.

Met de kinderen die goed kunnen zitten worden er kleine activiteiten gedaan om materialen te ontdekken. Zo wordt er geverfd met de handen, geplakt om te kijken wat nou lijm is, getekend om eens te kijken wat je met een potlood kunt doen etc. Ook wordt er met de allerkleinste wel eens een mooie voetafdruk gemaakt. Altijd leuk voor later!

Activiteiten op de peutergroep

Individuele activiteiten
Aan het begin van de dag, tussen de middag en aan het einde van de dag kunnen de kinderen vrij spelen. Ze kunnen dan zelf het spelmateriaal pakken; de garage met auto’s, de kassa, de telefoon, knuffels, het sleutelhuisje etc. Na het vrij spelen gaan de kinderen samen met de leidsters opruimen.
Zelf ontdekken en zelf kiezen waarmee je bezig wilt zijn; dat zijn dingen waar we veel waarde aan hechten. Voorbeelden van individuele activiteiten zijn een boekje lezen, kleien, verven, met duplo bouwen of spelen met de poppen. Maar ook juist activiteiten samen met de leidster; gezellig kletsen of even lekker op schoot zitten gebeurt regelmatig.

Gezamenlijke activiteiten
Gedurende de dag is het van belang om samen met de hele groep, of met een gedeelte van de groep een activiteit te doen. Niet alleen omdat de kinderen samen veel plezier kunnen beleven maar het biedt voor hen een extra mogelijkheid om te leren met andere kinderen om te gaan. Het is leuk om te zien hoe de kinderen tijdens het spel op elkaar reageren. Maar ook het werken aan een thema, samen zingen, spelletjes doen of het maken van een uitstapje zien wij als een gezamenlijke activiteit. Ook wordt er aan het einde van de dag b.v. met z’n allen met de duplo gebouwd, een treinbaan gelegd of met de boerderij gespeeld op de grond.

Pietje Bell en Pietje Puk hebben een gezellige buitenspeelplaats waar de kinderen kunnen fietsen, steppen of glijden. Er staat een wip-wap, een glijbaan, speelhuisje en een zandbak. Bij lekker weer staat er een badje op de speelplaats en wordt er wat afgespetterd. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen zich op deze wijze in de buitenlucht vermaken. Daarom proberen we bij droog weer veel naar buiten te gaan.

Uitstapjes met de kinderen maken is een leuke manier om variatie aan te brengen in de omgeving van de kinderen. Zij beleven hier veel plezier aan en doen ervaringen op die binnen het kinderdagverblijf niet mogelijk zijn. Uitstapjes die wij regelmatig maken zijn onder andere naar diertjes kijken op de kinderboerderij, boodschappen doen of een stukje lopen richting kasteel Haarzuilens en kijken naar de dingen die we onderweg tegen komen.

fruit

Heeft uw kind(eren) een afwijkend dieet of mag hij/zij een bepaald product (tijdelijk) niet, geef dit dan aan de desbetreffende leidsters door.
Ons voedingsaanbod is conform de richtlijnen van het voedingscentrum.
Bij de opvang zijn o.a. inbegrepen

  • melk, yoghurt, diksap
  • ontbijtkoek, rijstwafels, soepstengels en crackers.
  • fruit (o.a. appel, banaan, peer en kiwi) en knabbelgroente ( komkommer, paprika, tomaat)
  • brood(lichtbruin) en beleg

IMG_2132

We werken op de dagverblijven met een ouderapp van Konnect. U ontvangt bij plaatsing een inlogcode. Hierin houden we o.a. informatie over voedingstijden, slaaptijden e.d.; maar ook over de eerste stapjes, tandjes, nieuwe gewoontes of ontwikkelingen van het kind bij. De leidsters proberen om één keer per week in het digitale dagboek te schrijven. Het is ook leuk voor de leidsters een verhaal terug te krijgen over hoe het kind zich thuis of in het weekend vermaakt heeft of wat het heeft beleefd. Daar kunnen de leidsters tijdens het verblijf weer op inhaken of voort borduren.
Dit vormt een mooi document voor later.

Met trots kan ik zeggen dat we al jaren met een vast team werken, dit wordt door de ouders als zeer prettig ervaren.
De leidsters van Pietje Bell en Pietje Puk zijn werkzaam op een vaste groep. Dit biedt continuïteit en geeft vertrouwen aan de kinderen en hun ouders/verzorgers.

buiten1

Pietje Bell en Pietje Puk zijn het gehele jaar op werkdagen geopend van 7.30-18.30 uur

Uitgezonderd de zon- en feestdagen.

Tarieven

€ 102,19 per dag (11 uur)

Uurprijs per kind vanaf  januari 2024: € 9,29
Onze uurprijs is laag, kijk en vergelijk!

Rekenvoorbeeld

Uw kind komt twee dagen per week naar het dagverblijf;
2 dagen x € 102,19 x 52 weken : 12 maanden = € 885,65 per maand

Kinderopvang toeslagen

Gaat uw kind naar de kinderopvang? U kunt misschien kinderopvangtoeslag krijgen.
Dit is een bijdrage in de kosten van kinderopvang. Lees hoe het werkt en wat de voorwaarden per jaar zijn op de site van belastingdienst.

Ouders over ...

Wat andere ouders van ons vinden

AANMELDEN

Foto's

Sfeer impressie

Contact opnemen

Heeft u vragen? Stuur ons een bericht.