Kleding

Wij vragen de ouders/verzorgers zorg te dragen voor een reserve stel kleding. Ook verzoeken wij u om de kleding van uw kind te merken. Stop deze dan in een gemerkte tas ( incl. wegwerp luiers, knuffel, pantoffels, tandenborstel etc.) Dit om misverstanden te voorkomen.

Voeding

Bij de opvang zijn inbegrepen melk, fruit, lunch, soepstengels, sappen etc.
De ouders waarvan de kinderen nog 1 of meerdere malen borst/flesvoeding per dag gebruiken, worden verzocht de flessen (gemerkt) en de benodigde hoeveelheid melk mee te nemen.
Een flessenwarmer voor borstvoeding is aanwezig.
De ouders kunnen zelf de slaap- en voedingstijden van hun kind met de leidsters bespreken.

Attentie: Wanneer u speciale wensen heeft t.a.v. de voeding van uw kind, kunt u dit overleggen met de leidsters.

Vaste leidster

De leidsters werken full-time/part-time en hebben een gerichte en afgeronde opleiding.
Dit bevordert de continuïteit van zorg naar de kinderen en de ouders. Deskundigheidsbevordering van de leidsters vindt plaats d.m.v. intern overleg, vergaderingen en bijscholing.

Dagboek

Per kind wordt er een dagboek bijgehouden waarin de ouders/verzorgers ook hun aantekeningen kunnen maken, zodat de zorg op “Pietje Bell” en “Pietje Puk” nauw op de thuissituatie aan zal sluiten.
CAO Kinderopvang

Bij “Pietje Bell” en “Pietje Puk” wordt er volgens de C.A.O kinderopvang gewerkt.
Vergunningen en verzekeringen

De kinderdagverblijven “Pietje Bell”en “Pietje Puk” beschikken uiteraard over een vergunning en voldoen aan de gemeentelijke verordening. Tevens is er een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.